Кръстословици и ребуси Кръстословици, судоку и ребуси
Архив с кръстословици и судоку
 
   
  ДНЕШНА КРЪСТОСЛОВИЦА
  ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ


  кръстословица от 23.05.2019 г.


   1
  н
   2
  б
   3
  о
   4
  х
   5
  н
   6
  ф
  7
  р
  е
  м
  о
  8
  н
  т
   9
  а
  р
  и
  10
  е
  л
   
  в
   11
  с
  е
  д
  12
  е
  м
   13
  з
  л
  о
  14
  т
  о
  15
  р
   16
  с
  е
  з
  а
  17
  м
   18
  а
  р
   19
  л
  е
  20
  д
   21
  л
  и
  л
  и
  22
  я
   
  а
  23
  д
  я
  в
  о
  л
   24
  к
  и
  т
  к
  а
   

  * Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий
   

    

  Хоризонтално

   

  Вертикално

  7. Поправка на уред 9. Марка прах за пране 11. Една от цифрите 13. Лоша, вредна постъпка 14. Вещество за обогатяване на почвата 16. Вълшебна дума от известна приказка 18. Мярка за земна площ 19. Агрегатно състояние на водата 21. Красиво водно цвете 23. Зъл дух, сатана 24. Букет
   

  1. Нещастие, беда, страдание 2. Ръководител на предприятие, шеф 3. Клон в предприятие 4. Носачи 5. Наниз, редица 6. Растителният свят на земята 8. Вид кафе 10. Иглолистно дърво 12. Анатомичен орган 15. Силен плач 17. Легенда, сказание 20. Музикална нота 22. Тибетски бик

  Речник РЕЧНИК: хамали, ариел Речник