Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Судоку архив
 

кръстословици

Судоку Судоку правила

СУДОКУ  

Първи стъпки:
Играта судоку представлява пъзел съставен от цифри от 1 до 9 включително. Ребусът судоку изглежда като квадратна решетка образувана от девет (9) реда и девет (9) колони групирани в също девет по-големи квадрати с размер 3x3.

Судоку

Преди да започнете да решавате судоку пъзела, ще забележите, че в решетката има безразборно попълнени полета с цифри.

Судоку

Целта на ребуса судоку е да се запълнят всички празни квадратчета с цифри (от 1 до 9 включително), като трябва да се спазва едно единствено условие - всяка колона, всеки ред и всеки един от големите квадрати (съдържащ 9 малки квадратчета) след края на попълване на цялото судоку трябва да съдържа всички цифри от 1 до 9 но без да има повторение дори само на една цифра в същия ред, колона или голям квадрат. Ето няколко примера за правилно и неправилно попълване:

 1. В един ред от судоку пъзела нито една цифра(от 1 до 9) не трябва да се среща повече от един път.
  Правилно: Судоку
  Неправилно: Судоку
 2. В една судоку колона нито една цифра(от 1 до 9) не трябва да се среща повече от един път.
  Правилно: Судоку   Неправилно: Судоку
 3. В един судоку квадрат (3х3) нито една цифра (от 1 до 9) не трябва да се среща повече от един път.
  Правилно: Судоку   Неправилно: Судоку

Техники за решаване на судоку:

Има десетки начини и методи за решаване на пъзела судоку, които не могат да се опишат в една страница като тази, но това, което можем да направим за вас - начинаещите в света на судоку е да ви дадем насоки за решаване, които на по-късен етап ще ви помогнат сами да определите свои собствени методи и техники за решаване.

Техника "Защтриховане" (Cross-hatching)
Защриховането е техника за решаване на судоку, която се прилага за всеки един от големите судоку квадрати (тези с размери 3х3 малки квадратчета). За начало можете да си изберете един от 9-те големи квадрата без значение точно кой. В този пример приемаме, че сме избрали квадрата ограден в червено:

Судоку

Виждаме, че в избрания от нас квадрат има четири цифри и също така пет празни полета. Както вече знаем, според правилата за решаване на судоку, всички цифри от 1 до 9 без да се повтарят взаимно трябва да бъдат разположени в този квадрат, което означава, че в избраната от нас област липсват цифрите 1, 2, 4, 5 и 8. Да приеме, че искаме да намерим мястото на цифрата 5. По правилата на судоку, тя може да бъде срещната само 1 път в избрания от нас ред затова поглеждаме кои от редовете започващи от нашия квадрат съдържат цифрата 5 и ги задраскваме. Ето какво се получава на практика:

Судоку

Получава се така, че петици имат първите два реда, което от своя страна означава, че нашият судоку квадрат не може да съдържа цифрата 5 нито на първия, нито на втория ред и следователно остава единствено възможен третия ред а там както виждаме има само едно празно поле, където е всъщност мястото на цифрата 5:

Судоку

Следващата стъпка е да намерим мястото на друга цифра от судоку ребуса. Нека да намерим мястото на цифрата 1. Използвайки същата техника на задраскване получаваме следната ситуация:

Судоку

Както виждаме този път нещата са малко по-различни, защото не задраскваме два реда, както направихме при петиците, а само един. Въпреки, че третия ред от червения квадрат е вече запълнен и няма как там да бъде мястото на единицата, виждаме, че на втория ред има две свободни позиции. В такива случаи се налага да проверим кои колонки минаващи през въпросния ред съдържат цифрата 1 и да ги задраскаме както направихме с петиците:

Судоку

След като видяхме, че цифрата 1 не може да се напише в първото квадратче, защото ще се повтори в първата колона, вече знаем къде и е мястото в това судоку:

Судоку

Понякога се случва използвайки този метод за решаване на судоку да не успеете да намерите всички цифри. Потърсете например мястото на цифрата 4 в оградения с червено квадрат. По метода на защриховане, задраскайте всички редове и колони минаващи през квадрата и съдържащи цифрата 4:

Судоку

Вижда се, че точното място на цифрата 4, не може да бъде определено със 100% сигурност. В такива случаи най-добре е да се остави този квадрат и да се избере някой от останалите 8 големи квадрата, който да бъде решен по този метод. Съветваме ви, когато записвате цифра в някое от празните полета да бъдете убедени че тази цифра е на правилното място като сте доказали логически това. В противен случай рискувате решението на судоку ребуса да бъде грешно и да се наложи да го започнете отначало.

Друга техника за решаване на судоку: Slicing and dicing
Тук подхода за решаване е малко по-различен. Избира се група от 3 съседни квадрата (хоризонтално или вертикално) като се стремим да разположим възможно най-голям брой цифри в тях.

Судоку

Да предположим, че сме избрали квадратите оградени в червен цвят. Нека се опитаме да намерим местата на цифрата 5...

Судоку

Това, което виждаме най-напред е, че на последния ред има вече попълнена цифрата 5, което означава, че можем да го задраскаме спокойно. В същото време забелязваме, че на горния ред търсената цифра 5 фигурира по задание. Обръщайки внимание на първия от трите големи судоку квадрата оградени с червено виждаме, че в него има едно единствено място, където може да бъде записана цифрата 5 принадлежаща на този ред.

Това са накратко правилата за решаване на судоку и някои от по-известните методи използвани по света и у нас. Надяваме се, че сме ви били полезни, решавайте судоку с удоволствие!

 

Химикал за решаване на кръстословици и судоку   Кръстословици, судоку, ребуси и игри онлайн