Кръстословици и ребуси Кръстословици, судоку и ребуси
Архив с кръстословици и судоку
 
   
  ДНЕШНА КРЪСТОСЛОВИЦА
  ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ


  кръстословица от 04.06.2019 г.


  1
  м
  а
  2
  м
  3
  у
  4
  т
   5
  к
  6
  о
  7
  р
  8
  е
  9
  н
   
  а
   10
  и
  м
  о
  11
  т
   12
  с
  у
  с
  а
  13
  м
  14
  д
  15
  а
  р
   16
  р
  я
  17
  п
  а
   18
  е
  р
  а
  19
  р
  е
   20
  я
  с
  л
  а
   21
  а
  н
  о
  д
  22
  и
  р
  23
  а
  к
   24
  о
  р
  25
  а
  н
   26
  д
  а
  27
  д
  о
  с
  и
  е
   28
  а
  р
  а
  б
   
  н

  * Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий
   

    

  Хоризонтално

   

  Вертикално

  1. Вид изкопаем слон 5. Подземна част на растение 10. Имущество 12. Тревисто маслодайно растение 14. Подарък 16. Кореноплодно растение, рапон 18. Голям период от време 19. Музикална нота 20. Корито за хранене на животни 21. Положителен полюс на батерия 22. Държава в Азия 24. Основна обработка на почвата 26. Положителен отговор 27. Документи със сведения за едно лице 28. Жител на Арабския полуостров
   

  1. Столицата на Испания 2. Покой, тишина 3. Разсъдък 4. Част от човешко тяло (скулпт.) 6. Ципокрило насекомо 7. Един от приятелите на Мечо Пух 8. Един от сезоните 9. Жителите на една страна 11. Организъм, снага 13. Град в България 15. Български шоколад 17. Агрегатно състояние 20. Патенце, герой от рисувани филми 21. Българска царица (?-1237) 23. Точка от сервиз в тениса 25. Мярка за земна площ

  Речник РЕЧНИК: сусам, мадан, ирак Речник