Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребусикръстословици Използвани думи кръстословици  

0Кръстословици, съставяне и изработка на кръстословици по поръчка кръстословица, кръстословици, съставяне, изработване, изработка, списания, вестници, поръчка, вестник, списание, Съставяне и изработка на кръстословици по поръчка. Ние изработваме кръстословици по поръка на клиент. Ако сте вестник или списание и желаете абонамент за изработка на кръстословици се свържете с нас., Игра на думи от Rebusi.com Игра на думи от Rebusi.com. В рамките на 60 секунди трябва да отговорите на 15 въпроса, игра, думи, rebusi, отговори, Игра - Известни българи Чрез тази игра можете да разберете дали познавате лицата на известните българи, известни, българи, мъже, български, жени, личности, 0){ $sql = "SELECT word, description, user_id, notify, active FROM need_help WHERE id = $id"; if($result = query($sql)){ if(get_rows_count($result) > 0){ $row = get_row($result); $word = stripslashes($row[0]); $description = stripslashes($row[1]); $user_id = $row[2]; $notify = $row[3]; $active = $row[4]; //$letters = strlen($tmp_word); /* todo $sql = "SELECT COUNT(id) FROM need_help_answers WHERE word_id = $tmp_id"; if($result1=query($sql)){ $row1 = get_row($result1); $answers = $row1[0]; }else{ $answers = 0; log_error($sql); } */ echo ''.$description.' - отговор'; echo 'кръстословица, кръстословици, дума, какво, значение,'.$description.', '.$description.', '; }else{ echo 'Значение на дума, дума от кръстословица'; echo 'кръстословица, кръстословици, съставяне, изработване, изработка, списания, вестници, поръчка, вестник, списание, Съставяне и изработка на кръстословици по поръчка. Ние изработваме кръстословици по поръка на клиент. Ако сте вестник или списание и желаете абонамент за изработка на кръстословици се свържете с нас., '; } }else{ echo 'Значение на дума, дума от кръстословица'; echo 'кръстословица, кръстословици, съставяне, изработване, изработка, списания, вестници, поръчка, вестник, списание, Съставяне и изработка на кръстословици по поръчка. Ние изработваме кръстословици по поръка на клиент. Ако сте вестник или списание и желаете абонамент за изработка на кръстословици се свържете с нас., '; } }else{ echo 'Значение на дума, дума от кръстословица'; echo 'кръстословица, кръстословици, съставяне, изработване, изработка, списания, вестници, поръчка, вестник, списание, Съставяне и изработка на кръстословици по поръчка. Ние изработваме кръстословици по поръка на клиент. Ако сте вестник или списание и желаете абонамент за изработка на кръстословици се свържете с нас., '; } ?>
Химикал за решаване на кръстословици и судоку   Кръстословици, судоку, ребуси и игри онлайн