Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 21 Март 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

 1
с
т
2
о
3
м
4
п
 5
ш
6
п
7
о
8
р
9
и
 10
а
11
д
12
о
13
н
14
а
15
д
а
 16
г
у
а
17
м
 18
у
л
а
н
19
и
 20
и
з
о
т
и
 21
м
а
к
л
а
22
у
д
 23
с
т
р
24
е
с
 25
т
и
26
о
27
м
о
 28
в
е
р
л
 29
т
а
р
о
н
 30
к
о
к
31
р
а
с
32
т
а
 33
л
и
34
д
о
 35
о
н
о
36
р
е
 
а
37
а
х
и
л
 38
л
и
ц
е
н
39
з
 40
и
н
о
т
41
а
 
42
м
а
н
е
43
в
а
 44
а
д
е
н
45
о
м
 46
л
о
д
47
з
48
а
г
 49
н
и
к
50
а
 51
а
ф
а
р
 52
б
а
н
а
н
 53
о
54
б
 55
р
и
с
56
а
л
 57
м
е
58
р
и
 59
и
т
о
60
ш
н
о
л
а
 61
я
д
 62
р
е
л
и
к
т
 63
а
й

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

1. Вид хербицид 5. Метални колелца, поставени на обуща, за да се подкарва кон 10. Драма от Иван Гундулич 15. Оперета от Маскани 16. Най-големият от Марианските острови 18. Лековъоръжени конници 20. Наши мини компютри 21. Герой от "Шотландски боец" 23. Състояние на напрежение на организма 25. Песен на Лили Иванова 26. Марка прах за пране 28. Немски футболен отбор от долните дивизии 29. Историческа област в древна Армения 30. Корабен готвач 31. Ямайска прическа на кичури 33. Остров във Венецианския залив на Адриатическо море 35. Руска оперна певица (1838-1917) 37. Герой от "Илиада" 38. Разрешение за използване на патентовано изобретение 40. Град в Унгария 42. Наша артистка, "Дами канят" 44. Доброкачествено образувание 46. Град в централна Полша 48. Френски нос на пролива Ла Манш 49. Народно въстание в Константинопол (532 г.) 51. Тектонска падина (пустиня) в Етиопия 52. Южен плод 53. Река в Сибир 55. Деец на филипинското национално-освободително движение (1861-1896) 57. Либретист на Верди (1798-1866) 59. Град в Япония 60. Декоративна фиба за коса 61. Раздразнение, гняв 62. Предмет, останка от организми или явления, запазени като свидетелства за минали епохи 63. Река в Русия   1. Бразилски тенисист 2. Град в Япония, о. Хоншу 3. Героиня от "Приказка без край" на Михаел Енде 4. Малко куче 6. Стара руска мярка за тегло 7. Спортно равенство 8. Животинска порода 9. Въвеждаща част на компютърна игра 11. Ре-диез (муз.) 12. Град във Франция 13. Полуостров в Япония 14. Древна област в Гърция 15. Рисунка върху прозрачна материя 17. Ямайски певец (1952-1981) 19. Ироничен псевдоним 21. Руски оръжеен конструктор (1849-1902) 22. Път в населено място 24. Герой в драмата "Дибук" от Ански 27. Тропическо дърво с дървецина за мебели 29. Норвежка джаз-певица от български произход (1952-1982), Радка 30. Органични съединения с карбонилна група 32. Гниене, разлагане 34. Бащата на икар (гр.мит.) 36. Навити хартии 38. Вулкан в Исландия 39. Флаг, пряпорец 41. Остров на река Марица в Пловдив 43. Парично обезщетение за убийство в древна Русия 45. Граблива птица 47. Горещина, суха лятна жега 50. Повест от Иван Тургенев 52. Разплодно животно 54. Град в Сиера Леоне 56. Пъкъл 58. Река в Англия

Речник РЕЧНИК: муква, мосин Речник