Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 20 Март 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

 1
п
2
р
3
о
4
е
5
к
6
т
 7
м
8
и
9
ш
10
к
11
а
 12
ш
13
а
14
н
15
с
16
п
 17
н
е
в
р
и
18
т
 19
д
и
о
н
20
а
 21
р
и
м
22
а
23
с
к
 24
е
о
л
и
25
н
а
 26
с
е
с
27
и
л
 
у
28
о
л
 29
к
 30
с
а
т
и
 31
м
е
з
е
н
 32
а
т
33
л
а
34
п
а
35
д
 36
к
л
а
37
р
а
 38
е
н
и
39
а
к
 
40
а
в
е
н
и
41
р
 42
а
л
и
с
43
а
 44
о
н
д
р
45
а
 46
а
р
а
м
е
47
и
 48
а
м
а
н
49
о
в
 50
а
у
р
51
к
 52
с
т
о
м
н
53
а
 54
а
ж
а
р
 55
е
н
к
е
56
т
57
р
и
 58
в
е
н
г
59
е
н
 60
п
а
61
р
к
 62
с
а
63
м
о
 64
р
о
к
а
д
а
 65
р
о
к
у
е
л
 
л

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

1. План за строеж 7. Дребен гризач 12. Изглед за успех 17. Израстък от нервна клетка 19. Спътник на Сатурн 21. Стихотворение от Иван Вазов 22. Псевдоним на Анчо Калоянов (1900-1971) 24. Наш женски камерен квартет 26. Английски държавник (1520-1598) 28. Спортно равенство 30. Френски композитор (1866-1925), Ерик 31. Река в Русия, вливаща се в Бяло море 32. Буен кон 33. Многогодишно растение от род киселец 36. Д. л. от оп. "Вертер" на Масне 38. Първия дигитален компютър 40. Футболен отбор от Люксембург 42. Героиня на Луис Карол от едноименен роман 44. Чешка киноактриса, "Шантаж" 46. Семитски племена 48. Руски артист и драматург (р. 1908) 50. Румънски рали пилот (р. 1963), Константин 52. Глинен съд за вода 54. Псевдоним на Ромен Гари (1914-1980) 55. Немски астроном (1791-1865) 56. Сръбски филм 58. Швейцарски зимен курорт 60. Голяма градска градина 62. Бразилски тенисист 63. Английска киноактриса, "Кметът на Кастърбридж" 64. Шахматен термин 65. Актьор от САЩ, "Кибритлии"   2. Рибонуклеинова киселина 3. Съвременен японски писател, Кендзабуро 4. Народност в Гана и Того 5. Спортна дисциплина 6. Индийски демократ (1857-1920), бал гангадхар 8. Героиня от приказка на Андерсен 9. Китайско класическо стихотворение 10. Герой от "Хугеноти" 11. Генуезки географ от XIV век 13. Град в южна Франция 14. Корейска династия 15. Душевно колебание, несигурност 16. Героиня от филма "Октопод" 18. Почетно звание 20. Наш писател (1926-1981) 23. Почетна известност 25. Винторога африканска антилопа 27. Шумерска богиня 29. Дъсчена ритла на кола 31. Разтривка на тялото 32. Звезда от съзвездие Южен кръст 34. Древен народ от днешен Иран 35. Град в България 37. Немски диригент и композитор (1849-1919) 39. Френски писател (1862-1920), "Силата" 41. Чехословашки космонавт 43. Река на о. Сицилия 45. Област на разпространение 47. Псевдоним на румънската певица Елена Александра Апостолеану 49. Суперкомпютър от филма "Седморката на Блейк" 51. Марка австрийски мотоциклети 53. Град във Франция 55. Стара френска монета 57. Град в северна Италия 59. Митическа област в Колхида 61. Френски футболен треньор

Речник РЕЧНИК: ажар, агд, ниала Речник