Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 19 Март 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

 1
а
2
л
3
б
4
а
5
р
6
е
7
л
о
 8
е
9
д
10
и
11
н
12
а
13
к
ъ
14
т
15
г
л
о
р
и
а
н
а
 16
и
к
е
б
а
н
а
 
и
 
с
 17
а
б
д
е
р
18
и
т
 19
ф
и
л
т
р
20
а
т
21
м
а
22
к
и
а
ж
 23
и
к
и
24
т
о
с
 25
и
л
и
 
 26
ф
у
л
 27
а
28
г
н
е
н
е
 29
а
30
к
м
о
л
31
а
32
с
и
п
а
33
и
 34
о
к
а
 35
к
36
в
 37
а
о
с
 
н
к
 
е
 38
к
39
и
т
с
 40
о
с
и
41
н
и
н
 42
т
и
43
о
44
л
 45
у
и
л
и
 46
и
м
а
л
и
н
 47
а
р
е
48
б
е
49
н
а
к
и
 50
е
н
и
с
е
й
 51
о
л
о
р
52
а
л
и
т
е
р
а
ц
и
я
 53
м
л
а
д
е
н
 

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

1. Цилиндричен фаянсов съд с широко гърло 8. Филм от САЩ, реж. Филип Атуел 15. Опера от Б. Бритън 16. Японско изкуство за подреждане на цветя 17. Групав човек (прен.) 19. Филтрирана течност 21. Гримиране, разкрасяване 23. Град в Перу 25. Град във Великобритания 26. Термин при покера 27. Раждане при овцете 29. Име на Астана (Казахстан) от 1992-1998 г. 32. Индийски наемни войници в английската армия 34. Марка руски автомобили 35. Руски танк от Втората световна война 37. Река в Албания 38. Естонски живописец (1913-1972) 40. Български писател (1891-1981), "Тихи пристанища" 42. Песен на Лили Иванова 43. Спортно равенство 45. Герой от сериала "Алф" 46. Марка боя за обувки 47. Град във Франция 48. Музей в Атина 50. Голяма река в Сибир 51. Тракийски княз от VI в. пр. хр. 52. Висока честота на еднакви съгласни звукове в стих 53. Герой в разказа "Напаст божия" от Елин Пелин   1. Звезда от съзвездието Дракон 2. Река във Франция, приток на Гарона 3. Град в Румъния 4. Световна федерация по аматьорски бокс 5. Индийски владетел 6. Бивш румънски футболист 7. Дихателно гърло, гръклян 8. Ехо, отглас 9. Авторът на "Робинзон Крузо" 10. Град в Испания 11. Герой от индуския епос 12. Химичен елемент от V група 13. Кралят на Испания 14. Опера от Моцарт 16. Руски писател (1894-1938), Вивиан 18. Шведска компания за мебели 20. Единично алтайско жилище 22. Отделение в жп вагон 24. Американски щат 28. Германски племена от II-III век 30. Един от синовете на Адам (библ.) 31. Предградие в Париж 32. Математически знак 33. Град в Чили 36. Холандски футболен отбор 39. Река в Русия, Сибир 40. Град в Япония 41. Актьор от САЩ, "Джурасик парк" 42. Престол на монарх 44. Героиня на Корсаков от операта "Снежанка" 45. Английски физик, изобретател (1763-1819) 46. Река в Северна Ирландия 47. Естонски писател (1890-1952) 49. Корейска династия 50. Разредена киселина за разяждане на метал 51. Департамент във Франция

Речник РЕЧНИК: икитос, омия, аниер Речник