Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 17 Март 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

 1
а
 2
р
 3
г
 4
а
 5
и
 6
е
 7
х
 8
и
 9
г
10
и
н
т
е
11
р
и
12
о
р
 13
д
и
с
14
т
а
н
ц
15
и
я
 
а
 16
в
а
ю
н
и
17
т
и
 18
н
о
к
 19
о
м
у
20
е
м
21
о
 22
н
р
а
в
и
 23
м
а
г
и
24
д
 25
а
р
 26
а
б
б
а
 27
р
а
м
28
ю
 29
ф
а
н
и
30
о
н
 
31
о
р
е
  32
х
и
р
у
р
з
и
 33
е
с
т
е
34
т
  35
л
36
и
37
г
а
 38
а
р
и
  39
и
н
н
а
 
и
40
с
41
п
и
р
а
н
42
т
  43
с
а
44
а
л
 45
и
р
46
а
к
 47
и
с
а
к
 48
я
49
ф
50
е
т
 51
д
е
52
а
 53
о
н
е
54
ф
а
к
с
 55
а
х
и
л
 56
а
н
к
л
а
в
 
р

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

10. Оформление на вътршност на помещение 13. Разлика между две различни точки 16. Славянско племе 18. Край на мачтово дърво 19. Роман от Х. Мелвил 20. Автрийски кинорежисьор, "Безсмъртният валс" 22. Обичаи, навици, бит 23. Пътуващ еврейски проповедник 25. Мярка за земна площ 26. Шведска вокална група 27. Швейцарски писател (1878-1947) 29. Малко знаме, флагче (фр.) 31. Река в Германия 32. Български филм 33. Изискан, фин човек 35. Съюз, обединение 38. Псевдоним на Аспарух Лешников 39. Псевдоним на румънската певица Елена Александра Апостолеану 40. Вид съгласен звук 43. Естонски писател, "Вамбола", Андрес 45. Държава в Азия 47. Византийски пълководец от XII век 48. Най-малкият син на Ной (библ.) 51. Българска службата за борба с наркотиците 53. Френски драматург (1848-1918), "Железарят", Жорж 54. Факсимилен апарат 55. Герой от "Илиада" 56. Държава без излаз на море   1. Д. л. от "Самотни хора" на Г. Хауптман 2. Силен плач 3. Приемане на юдаизма 4. Японски лирически поет (825-880) 5. Тринадесетият ден от месеца в древен Рим 6. Драма от Максим Горки 7. Финландски пилот от Формула 1 8. Герой в романа "Илинден" от Димитър Талев 9. Немюсюлманин, неверник 11. Разкъсване на кожата, язва 12. Великани в марийската митология 14. Наметало у древните римляни 15. Разкази от Ангел Каралийчев 17. Герой на Аркадий Гайдар 21. Древноегипетски паметник 24. Американски аниматор и продуцент (1901-1966) 28. Лице, занимаващо се с правни въпроси 30. Татарски поет (1912-1974), "Родна земя" 32. Владетел у тюркски народи 34. Механичен токопрекъсвач, използван в радиотехниката 36. Героиня на Бърнард Шоу 37. Австрийски футболен отбор 39. Град в Русия 41. Френски писател (1903-1979), Паскал 42. Роман от Джойс Каръл Оутс 44. Немска осведомителна агенция 46. Марка руски самолети 49. Мерна единица за диаметър 50. Френско модно списание 52. Руски драматург

Речник РЕЧНИК: магид, фанион, гиюр Речник