Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 08 Март 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

1
с
2
л
3
ю
4
б
5
о
6
в
7
т
8
а
ш
9
е
10
г
11
а
12
н
13
е
14
б
15
и
16
в
17
а
18
п
а
т
а
п
л
а
н
 19
м
е
г
а
л
о
м
а
н
20
а
м
а
 21
р
а
л
и
н
 22
т
а
н
 23
д
а
м
а
24
с
е
 25
р
и
с
а
к
 26
м
о
с
а
27
д
 28
и
п
р
е
 29
к
и
 30
т
р
а
31
к
и
 32
и
л
а
33
н
 
и
 
34
н
35
о
л
а
36
н
 
а
 37
о
т
38
е
 39
а
л
е
40
г
р
41
о
42
и
р
и
н
и
43
н
 44
к
л
а
в
45
е
л
  
у
 
п
46
е
л
о
 47
н
и
48
е
л
о
 49
о
т
 50
з
51
о
с
52
м
а
53
т
о
 54
и
а
й
д
о
 55
а
н
и
56
к
е
т
 57
а
л
58
о
н
и
л
 59
д
а
н
а
к
 60
л
о
в
и
к
о
 

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

1. Пиеса от Алфред Дьо Мюсе 18. Герой от "Приказка без край" на Михаел Енде 19. Човек, страдащ от мания за величие 20. Роман от Йоко Ота 21. Наш поет-сатирик, "Люти чушки" 22. Унгарски химик (1834-1908), Карой 23. Вид игра с двуцветни пулове 24. Град във Франция 25. Порода руски коне 26. Израелските тайни служби 28. Град в Белгия 29. Богиня в Месопотамия 30. Древно население на Балканския полуостров 32. Бразилски футболист (р. 1980), Араужо 34. Английски режисьор, "Черният рицар", Кристофър 37. Герой на Агата Кристи 39. Бързо темпо (муз.) 42. Руски поет и преводач (1893-1964) 44. Един от най-големите писатели на XX век (1924-1994) 46. Шахматен коефициент 47. Образ върху злато с черна сплав 49. Древногръцки митически великан 50. Звезда от съзвездието Лъв 53. Роман от Стивън Кинг 54. Източно бойно изкуство 55. Римски папа (155-156) 57. Герой от романа "Умирай трудно" 58. Американски драматург и писател (1888-1953) 59. Отбито теле (диал.) 60. Винарска изба от Сухиндол   1. Български филм 2. Лъскав копринен плат 3. Тропическо влакнодайно растение 4. Френски остров 5. Герой от българския филм "Птиците долитат" 6. Филм от САЩ с Ричард Гиър 7. Пристанище в Перу 8. Героиня на А. Линдгрен от "Пипи дългото чорапче" 9. Древно прибалтийско (финско) племе 10. Беден градски квартал 11. Бивш тенисист от САЩ 12. Индийски поет и драматург, "Джая и Джаянта" 13. Френско модно списание 14. Шивашки термин 15. Японски режисьор, "Река без мост" 16. Кръвопиец в народните поверия 17. Азербайджански писател, "Кръг" 25. Старогръцки поет (III-II в.пр.Хр.) 26. Косвени налози върху стоки на граница 27. Норвежки живописец (1788-1857) 29. Муза на историята 31. Южно славянско народно хоро 33. Стихотворение от Д. Дебелянов 35. Синтатично влакно 36. Героиня на Д. Димов от "Жени с минало" 38. Героиня на Никол от "Бялата мечка" 40. Холандски живописец (1435-1482) 41. Средно ранозрял хибриден сорт домати 43. Река в Германия 44. Страничен израстък от стъбло на дърво 45. Едновалентен радикал 48. Книга на старите скандинавски народи 50. Отвор между нишките за совалката 51. Разказ от Стоян Ц. Даскалов 52. Бивш китайски идеолог (1893-1976) 54. Руски самолети 55. Прозвището на генерал Скобелев 56. Град в Гвиана

Речник РЕЧНИК: зосма, орлон, имаи Речник