Кръстословици и ребуси
Кръстословици, судоку и ребуси
Кръстословица от 06 Февруари 2019 г.

Разпечатване на кръстословицата / ребуса Печат

 1
л
 2
п
 3
у
 4
л
 5
а
 6
а
 7
в
 8
к
 9
в
10
л
ю
б
о
11
в
с
12
р
е
13
д
р
14
а
з
в
а
15
л
и
16
н
и
 
л
 17
д
а
т
а
 18
р
а
л
и
 19
н
е
р
е
з
20
в
е
21
л
 22
р
о
л
23
к
а
 24
и
р
25
и
н
а
 26
д
и
 27
б
и
28
к
 29
и
н
и
г
30
о
 31
и
д
е
 32
ж
а
р
33
т
у
н
и
34
с
 35
и
к
а
р
36
у
с
 37
с
38
п
а
  
 39
р
е
м
а
40
р
к
 41
н
и
р
 42
с
т
а
н
43
с
44
и
45
у
г
а
р
к
а
 46
с
а
б
е
47
н
а
 48
с
а
л
о
 49
а
л
и
а
н
50
с
и
 51
и
д
и
л
52
и
и
 53
о
с
54
я
з
 55
к
р
и
е
н
с
 56
и
л
и
н
 57
и
т
 

* Маркирайте квадратче и натиснете буква от клавиатурата или щракнете на квадратче и изберете буква от панела. Скрий

  

Хоризонтално

 

Вертикално

10. Роман от Ивлин Юго 17. Точно календарно време 18. Автомобилно състезание 19. Мъжка свиня 20. Река в Русия, приток на Вага 22. Пособие за навиване на коса 24. Героиня на Д. Димов от "Тютюн" 26. Китайска бамбукова флейта 27. Разплодно животно 29. Герой на М. Равел от "Испански час" 31. Стихотворение от Смирненски 32. Жарава 33. Държава в Африка 35. Марка унгарски автобуси 37. Автомобилна писта в Белгия 39. Немски писател, "Триумфалната арка" 41. Брат на Ной (библ.) 42. Стихотворение от Димчо Дебелянов 45. Остатък от изпушена цигара 46. Белгийска авиокомпания 48. Животинска тлъстина 49. Финландски футболен отбор 51. Цикъл поеми от Теокрит 53. Машинен елемент 54. Бент 55. Швейцарски футболен отбор 56. Литературен псевдоним на Ленин 57. Планина в Германия   1. Град в Турция 2. Част от помещение 3. Подпори, опори, основи (книж.) 4. Украински писател (1895-1978), "Наливайко", Иван 5. Род папагали 6. Египетски бог на подземния свят 7. Квартал на Бронкс 8. Нечистотии по тялото 9. Част от фотографски апарат 11. Строителен материал 12. Част от рало, лемеж, палешник 13. Героиня на П. Хаджиев от "Имало едно време" 14. Четвъртият "Праведен халиф" в Арабския халифат (602-661) 15. Пиеса от Ю. Смуул 16. Разказ от Каравелов 21. Голяма чертожна линия 23. Герой на Росини 25. Героиня на Фойхтвангер от "Детски гости" 28. Порода безопашати котки 30. Вид антилопа 32. Пиеса от Ал. Галин 34. Наша планина 36. Прибори 38. Български философ и естет, "Смешното", Исак 40. Съпруга на раджа 42. Героиня от американския тв сериал "Дързост и красота" 43. Тесен процеп за пускане на жетони 44. Гръцки остров 46. Мъжка рожба 47. Голяма река в Африка 50. Град във Франция 52. Река в Германия, десен приток на Дунав

Речник РЕЧНИК: станси, сабена Речник